JOBBERIET AS
Jobberiet er en moderne tiltaksbedrift, med tilrettelagte arbeidsplasser innenfor produksjon av våre varer og tjenester
KONTAKT OSS:
Tlf: 63 85 38 00
 

Tilrettelagt arbeid i Jobberiet

Jobberiet kan gjennom samarbeidsavtale med Nav tilby det arbeidsrettede tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Her gir vi deg som mottar uførepensjon og ønsker å være i arbeidsaktivitet et meningsfylt arbeid tilpasset den enkelte. Gjennom samtaler og tilrettelagte arbeidsoppgaver i en av våre interne avdelinger, eller gjennom samarbeids-avtale med ordinær virksomhet, vil du få mulighet til å utvikle dine ressurser med utgangspunkt i egne forutsetninger og arbeidsevne. Vi bistår deg også hvis du føler deg motivert og klar for å søke deg inn på det ordinære arbeids-marked. Vårt tilbud av interne arbeidsarenaer er lokalisert på Løken (Neverstua og Leikvin) og Bjørkelangen (Bjørkelunden): Snekkerverksted (Neverstua) Kjøkken/Cafè/Catering (Leikvin) Gjenbruksbutikken Skattekista (Bjørkelunden) Vaskeri (Bjørkelunden) Pakk&Montering (Bjørkelunden) Uteavdeling (Bjørkelangen parkvesen, Bjørkelunden) Enkel kantine (Bjørkelunden) Resepsjon (Bjørkelunden) Transport (Alle avd.) Gjennom tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid blir du ansatt i Jobberiet og vil ha en ansettelsesavtale i henhold til Arbeidsmiljøloven. Du har uførepensjon som din hovedinntekt og vil i tillegg få utbetalt bonuslønn fra Jobberiet i forhold til stillingsstørrelse. Ønsker du å vite mer om oss håper vi å høre fra deg, link til kontakt finner du nederst på siden. Ønsker du å søke tiltaksplass i Varig Tilrettelagt Arbeid hos oss kontakter du ditt lokale Nav. Du bør kunne jobbe minimum halv ordinær arbeidstid per uke.
Markedsansvarlig Tiltaksleder Terje Gustavsen  terje.gustavsen@jobberiet.no  Telefon: 	+47 63 85 38 00   Mobil: 	+47 975 79 149
Org.nr 959 827 303
FAKTURAADRESSE: post@jobberiet  Jobberiet AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen. Merk med navn eller avdeling.
JOBBERIET AS
 
 
 
KONTAKT OSS:
Tlf: 63 85 38 00
 
 
 
 
 
Våre ansatte
 
 
 
 
 

Tilrettelagt arbeid

i Jobberiet

Jobberiet kan gjennom samarbeidsavtale med Nav tilby det arbeidsrettede tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Her gir vi deg som mottar uførepensjon og ønsker å være i arbeidsaktivitet et meningsfylt arbeid tilpasset den enkelte. Gjennom samtaler og tilrettelagte arbeidsoppgaver i en av våre interne avdelinger, eller gjennom samarbeids- avtale med ordinær virksomhet, vil du få mulighet til å utvikle dine ressurser med utgangspunkt i egne forutsetninger og arbeidsevne. Vi bistår deg også hvis du føler deg motivert og klar for å søke deg inn på det ordinære arbeids-marked. Vårt tilbud av interne arbeidsarenaer er lokalisert på Løken (Neverstua og Leikvin) og Bjørkelangen (Bjørkelunden): Snekkerverksted (Neverstua) Kjøkken/Cafè/Catering (Leikvin) Gjenbruksbutikken Skattekista (Bjørkelunden) Vaskeri (Bjørkelunden) Pakk&Montering (Bjørkelunden) Uteavdeling (Bjørkelangen parkvesen, Bjørkelunden) Enkel kantine (Bjørkelunden) Resepsjon (Bjørkelunden) Transport (Alle avd.) Gjennom tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid blir du ansatt i Jobberiet og vil ha en ansettelsesavtale i henhold til Arbeidsmiljøloven. Du har uførepensjon som din hovedinntekt og vil i tillegg få utbetalt bonuslønn fra Jobberiet i forhold til stillingsstørrelse. Ønsker du å vite mer om oss håper vi å høre fra deg, link til kontakt finner du nederst på siden. Ønsker du å søke tiltaksplass i Varig Tilrettelagt Arbeid hos oss kontakter du ditt lokale Nav. Du bør kunne jobbe minimum halv ordinær arbeidstid per uke.
Jobberiet er en moderne tiltaksbedrift, med tilrettelagte arbeidsplasser innenfor produksjon av våre varer og tjenester
Markedsansvarlig Tiltaksleder Terje Gustavsen  terje.gustavsen@jobberiet.no  Telefon: 	+47 63 85 38 00   Mobil: 	+47 975 79 149
Fakturaadresse: post@jobberiet , Jobberiet AS, Stasjonsveien 27, 1940 Bjørkelangen  Merk med navn eller avdeling. Org.nr 959 827 303
JOBBERIET AS
Jobberiet er en moderne tiltaksbedrift, med tilrettelagte arbeidsplasser innenfor produksjon av våre varer og tjenester
 
 
 
KONTAKT OSS:
Tlf: 63 85 38 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilrettelagt arbeid i Jobberiet

Jobberiet kan gjennom samarbeidsavtale med Nav tilby det arbeidsrettede tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Her gir vi deg som mottar uførepensjon og ønsker å være i arbeidsaktivitet et meningsfylt arbeid tilpasset den enkelte. Gjennom samtaler og tilrettelagte arbeidsoppgaver i en av våre interne avdelinger, eller gjennom samarbeids-avtale med ordinær virksomhet, vil du få mulighet til å utvikle dine ressurser med utgangspunkt i egne forutsetninger og arbeidsevne. Vi bistår deg også hvis du føler deg motivert og klar for å søke deg inn på det ordinære arbeids-marked. Vårt tilbud av interne arbeidsarenaer er lokalisert på Løken (Neverstua og Leikvin) og Bjørkelangen (Bjørkelunden): Snekkerverksted (Neverstua) Kjøkken/Cafè/Catering (Leikvin) Gjenbruksbutikken Skattekista (Bjørkelunden) Vaskeri (Bjørkelunden) Pakk&Montering (Bjørkelunden) Uteavdeling (Bjørkelangen parkvesen, Bjørkelunden) Enkel kantine (Bjørkelunden) Resepsjon (Bjørkelunden) Transport (Alle avd.) Gjennom tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid blir du ansatt i Jobberiet og vil ha en ansettelsesavtale i henhold til Arbeidsmiljøloven. Du har uførepensjon som din hovedinntekt og vil i tillegg få utbetalt bonuslønn fra Jobberiet i forhold til stillingsstørrelse. Ønsker du å vite mer om oss håper vi å høre fra deg, link til kontakt finner du nederst på siden. Ønsker du å søke tiltaksplass i Varig Tilrettelagt Arbeid hos oss kontakter du ditt lokale Nav. Du bør kunne jobbe minimum halv ordinær arbeidstid per uke.
Markedsansvarlig Tiltaksleder Terje Gustavsen  terje.gustavsen@jobberiet.no  Telefon: 	+47 63 85 38 00   Mobil: 	+47 975 79 149
Fakturaadresse: post@jobberiet , Jobberiet AS, Stasjonsveien 27, 1940 Bjørkelangen.    Merk med navn eller avd. Org.nr 959 827 303 
Tlf: 63 85 38 00 I post@jobberiet.no
Tlf: 63 85 38 00 I post@jobberiet.no